OUR WORKS

น้ำเสียกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานประกอบกิจการอะไหล่อุปกรณ์รถยนต์ น้ำเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสารอนินทรีย์เป็นองค์ประกอบ จึงเหมาะสำหรับวิธีการบำบัดน้ำเสียทางเคมี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โรงงานประกอบกิจการเจียวหนังไก่ เพื่อนำน้ำมันไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะมีการปนเปื้อนไขมันและน้ำมันเป็นจำนวนมาก จึงต้องดักไขมันและน้ำมันออกก่อนส่งไปบำบัดในกระบวนการถัดไป เพื่อบำบัดน้ำเสียให้น้ำทิ้งผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โรงงานประกอบกิจการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการรีไซเคิล โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากกิจกรรมการล้างขวดแก้ว ขวดพลาสติก ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะมีการปนเปื้อนน้ำมัน และมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โรงงานประกอบกิจการผลิตอาหารเสริมจากเมล็ดธัญพืช โดยจะมีการสกัดน้ำมันจากพืชออกมา น้ำเสียจึงมีน้ำมันปนเปื้อนค่อนข้างมาก และมีสารอินทรีย์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ จึงเหมาะสำหรับกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โรงงานประกอบกิจการผลิตภัณฑ์อาหารทะเล น้ำเสียที่เกิดจึงมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ ค่า BOD สูง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โรงงานประกอบกิจการล้งมะพร้าว โดยการนำมะพร้าวมาปอกเปลือก ผ่าซีก และตกแต่งเนื้อมะพร้าวเพื่อส่งออก น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะมีไขมันและน้ำมันมะพร้าวค่อนข้างมากและมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โรงงานประกอบกิจการประเภทพิมพ์ลวดลายบนชิ้นงาน พ่นสี รวมถึงการฉีดพลาสติก ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยมีการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะนำน้ำทิ้งมารีไซเคิล เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้น และ Flushing สำหรับห้องน้ำ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจะมีน้ำมันปนเปื่อนค่อนข้างมาก โดยการบำบัดจะเริ่มจากการกำจัดน้ำมันออกก่อน จากนั้นบำบัดต่อด้วยกระบวนการถัดไป ซึ่งระบบที่ออกแบบสามารถรีไซเคิลน้ำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

น้ำเสียกลุ่มอาคาร

น้ำเสียที่เกิดขึ้นเป็นน้ำเสียจากร้านอาหาร ซึ่งมีค่าความสกปรกค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นเป็นน้ำเสียจากอาคารคอนโด ซึ่งมีค่าความสกปรกค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นเป็นน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัย ซึ่งมีค่าความสกปรกค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นเป็นน้ำเสียจากอาคารสำนักงาน ซึ่งมีค่าความสกปรกค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำลังดำเนินการ

โรงงานประกอบกิจการผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง น้ำเสียที่เกิดจึงมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ ค่า BOD สูง 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.